YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMEK İÇİN DAÜ-SEM OLARAK YANINIZDAYIZ

YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYİ ÖĞRETMEK İÇİN DAÜ-SEM OLARAK YANINIZDAYIZ

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) yeni döneme toplumun
ihtiyacı olan eğitim ve projelerle hazır bir şekilde giriyor. DAÜ-SEM toplumdaki 7'den 70'e
herkesin eğitim ihtiyacını karşılamak ve eğitim hizmetlerini yerleşke dışına taşımak için tüm
çalışmalarını tamamladı.
DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, yaşam boyu
eğitim anlayışı ile toplumun tüm paydaşlarına eğitim hizmeti sunmak için 2004 yılında
kurulmuş ve bu misyonla faaliyetlerine devam etmekte olan DAÜ-SEM’in DAÜ kalitesi ve
güvencesiyle verdiği eğitim, kurs ve seminerlere devam ettiklerini kaydetti.
Köy Enstitülerinden Sürekli Eğitim Merkezlerine
“İçinde bulunduğumuz dijital çağda, kaliteli ve sürdürülebilir eğitim faaliyetlerine olan ihtiyaç
gün geçtikçe daha da artmaktadır” diye belirten DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy,
değişen ve gelişen iş ve yaşam koşullarına ayak uydurabilmek, çağın ve dijitalleşmenin
gerisinde kalmamak adına DAÜ-SEM'in eğitim faaliyetleri her geçen gün daha fazla kişiye
ulaştırdığını vurguladı.
Geride kalan onlarca yıla bakıldığında, yaşam boyu eğitimin insanların hayatında ne kadar
değerli eğitimler olduğu gerçeğinin ortaya çıktığını ifade eden DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr.
Ersoy, “Eskiden toplumun yaşam boyu eğitim ihtiyaçları köy enstitüleri ile giderilmeye
çalışılırken, günümüzde enstitülerin yerini daha çağdaş, kaliteli ve alanında uzman profesyonel
eğitmenlerden oluşan kadrolarıyla Sürekli Eğitim Merkezleri almıştır” dedi.
Sürekli eğitim = Yaşam Boyu Eğitim
İnsanların yaşamları süresince öğrenmeye devam ettikleri görüşünün yeni olmadığını kaydeden
Doç. Dr. Ersoy, iş hayatımızda, sanatta, bilimde ve teknolojik alanda değişimlerin hızlı
olduğunu belirterek, burada görev yapan iş kollarının bilgi ve becerilerinin belirli aralıklarla
tazelenmesi gerektiğini ifade etti. İçinde bulunduğumuz dijital çağda öğrenme faaliyetlerinin
artık mekân tanımadığını da sözlerine ekleyen Başkan Doç. Dr. Ersoy, DAÜ’nün faaliyetlerini
Sürekli Eğitim Merkezi sayesinde yerleşke dışına taşıdığını ve üniversitenin dışarıdaki yüzü
olmaya başladığını vurguladı. DAÜ-SEM’in topluma verdiği eğitim hizmetleri ile toplumun
yaşam boyu eğitim alması sağladıklarını da belirten Doç. Dr. Ersoy, bireylerin iş ve yaşama
dair potansiyellerini artırmak gibi bir hedeflerinin de olduğunu söyledi.

Öğrenen, gelişen ve güçlü toplum
DAÜ-SEM Yönetim Kurulu olarak eğitim vizyonlarını: “Öğrenen, gelişen ve güçlü toplum”
üzerinden yürüttüklerini vurgulayan Doç. Dr. Ersoy, bireylerin yaşam boyu öğrenmeye devam
edip, gelişip güçlendiğini söyleyerek, bunun da toplumun geneline katma değer oluşturduğunu
ifade etti. DAÜ-SEM’in aynı zamanda toplumun ihtiyacı olan mesleki teknik eğitimlerini de
verdiğini belirten Doç. Dr. Ersoy, nitelikli, uzman, gelişen ve öğrenen işgücü için birçok iş kolu
ile birlikte hareket ettiklerini kaydetti. Doç. Dr. Ersoy ayrıca, teknoloji ve dijital dünyanın
gelişmesine paralel olarak üretim çarklarında ve istihdamda büyük payı olan sektörlerin
gelişmesi için Sanayi, Ticaret, Esnaf Zanaatkârlar gibi odaların yanı sıra güçlü kamu anlayışı
vizyonu ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde olduklarını vurguladı.
DAÜ-SEM'in uluslararası alanda üyelikleri var
“DAÜ’nün eğitim kalitesiyle, çok uluslu, alanında uzman öğretim üyeleri ve uluslararası
akreditasyonlarının desteğiyle DAÜ-SEM Kıbrıs'ta Avrupa Üniversiteler Sürekli Eğitim
Merkezleri Ağı (European University Continuing Education Network, EUCEN) ve Türkiye
Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) üyesi olan tek kurumdur” diye
açıklamada bulunan DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, merkezin uluslararası kabul
gören sınavları (örn: TOEFL-IBT, TOLES gibi) uygulama yetkisine sahip olduğunu ifade etti.

Paylaş

Önceki Haber

Bağların Kalbinde Konaklayın

Sonraki Haber

Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesi için, 39 sanatçının eserlerinden oluşan 09 Eylül Lefkoşa’nın Fethinin 450. yılı gününde gerçekleştirilen karma sergi açıldı…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 × four =