Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırma Gezici Araştırma Merkezi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik
konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 19 – 20 – 21 EYLÜL 2020 tarihlerinde
yapılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili kurumun yapacağı çalışmalarda öngörü kazanması
açısından önem arz etmektedir.
Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın örneklemi 7 Ocak 2018 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ve 26 Nisan 2015
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dikkate alınarak, KKTC genelini temsil edecek nitelikte
oluşturarak düzenlenmiştir. Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık
yarısı kadın olmak üzere toplam 106 personelle 4288 katılımcı üzerinden yürütülmüştür.
Yapılan çalışmada tüm veriler 6 ilçe ve kırsallarda yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır.
Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi
kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırma kapsamında hazırlanan anket, ilgili alan yazın dikkate alınarak uzmanlar
eşliğinde hazırlanmış çeşitli demografik maddelerin yanı sıra KKTC’nin şuan ki gündemini
oluşturan maddeler tasarlanmıştır.
Verilerin Analizi
MS Office 2010 Excel ve SPSS 17.0 ortamına veri girişi ve kodlama yapılmıştır. Verilerin
analizi sonucu elde dilen oranlar tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra kategorik değişkenler
için ki-kare analizi yapılmıştır rapor edilmiştir.
Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi
tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven
aralığı sınırları içerisinde +- 2,9’dur.

5

GENEL DEĞERLENDİRME
Değerli medya mensupları;
Gezici Araştırma Merkezi 2014 yılından buyana Kuzey Kıbrıs da kamuoyu araştırmaları
yapmakta, 2015 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 2018 KKTC milletvekilliği seçimlerinin
sonuçlarını neredeyse yüzde 100’e yakın bir doğruluk oranı ile gerek sıralamayı gerekse oy
oranlarını tek bilen Gezici Araştırma merkezi olarak üzerimize düşen görev ve
sorumluluklarımızla 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak seçim sonucu ile ilgili olarak aynı
iddiamızı sürdürüyoruz.

Doğu Akdeniz ve buna bağlı olarak Kıbrıs konusunda meydana gelen gelişmeler Cumhurbaşkanlığı
seçimi üzerinde gayet etkili olmaya başlamıştır. Bunu alanda ve anketlerde görmek mümkündür.
Bir tarafta federasyon diyenler var, diğer tarafta iki devlet diyenler.
Türkiye’nin açıkça 2 Devletli çözüme destek vermesi, federasyonun artık gündeminde olmadığını
ortaya koyması, esasen Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük bir kesiminin de Rumlarla bir federasyon
olacağına inanmaması salgına rağmen seçimin en önemli dinamiklerinden biri haline gelmiş
durumdadır.

Dolayısı ile yaşanan son gelişmeler bazı adaylara oldukça yarar sağlamış durumdadır.

ERSİN TATAR:

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın, Kıbrıs konusundaki tutarlı duruşu dikkat çekmektedir.
Halk, Sayın Tatar’ın ‘iki devlet’  yönündeki açıklamalarını desteklemektedir.
Bu nedenle Tatar, Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ve menfaatlerini savunan bir lider profili ile öne
çıkmaktadır. Halk, Federasyon görüşmelerinin çöktüğünü ifade ederken Tatar’ın, ‘iki devletli çözüm’
vurgusu yapmasını desteklemektedir.

KKTC halkı, Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye ile iyi ilişkilerini karar verirken önemsemektedir. Tüm
anket sonuçlarında halkın Türkiye ile iyi ilişkilere önem veren ezici çoğunluğu çıkmaktadır.
Pandemi sürecinde bir ara vaka sayılarının artması belirli sıkıntılara yol açmasına rağmen halkın
önemli bir kesimi UBP ve Başbakan Tatar’ın bu konuda doğruları yapmaktan kaçınmadıklarına
güveniyor ve ayrıca Türkiye ile işbirliği yapılarak sorunun daha az problemle atlatılacağını düşünüyor.
Türkiye’nin Ersin Tatar ve UBP ile uyumlu çalışması sonucu Lefkoşa’da 100 yataklı bir Acil Yardım
Hastanesi’nin yapımına başlaması da halk arasında UBP ve Ersin Tatar lehine bir hava yarattı.
Çok enteresan bir konu daha var: KKTC halkı Tatar’ı samimi, içten, lider olma yolunda hızla
ilerleyen, kendisinden biri olarak görüyor ve sıcak buluyor. Bunun yanında UBP’de yaşanan seçimi
kazanmaya yönelik kenetlenme de Tatar’ı daha da güçlendirmektedir.
Anketlerimiz ve sahadaki saptamalarımız göstermektedir ki Sayın Ersin Tatar ilk turu birinci sırada
geçerek ikinci tura kalacak ve ikinci turda seçimi kazanacaktır.

6

MUSTAFA AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, seçim kampanyasını Türkiye karşıtlığı üzerine kurması halkın
önemli bir kesimi tarafından yanlış bulunmaktadır.
Halkın önemli bir kesimi Türkiye ile iyi ilişkilerin bozulmasının Kıbrıs Türk Halkına her bakımdan
zarar vereceğini söylemektedir.
Halk Sayın Akıncı ile Türkiye’nin Kıbrıs konusunda farklı hedefleri olmasını sorgulamaktadır.
Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük çoğunluğunun, garantörlükten yana olması, federasyon aleyhine bir
tutum takınması Sayın Akıncı’nın ise hem Türkiye hem de halkın genelinin aksine hala federasyona
sarılması kendisine pahalıya mal olacağa benziyor.
Bir de halkın yine önemli bir bölümü Sayın Akıncı’nın 5 yıllık sürede Kıbrıs konusunu halledemeyip
yeni bir süre istemesini de kabul edilebilir bulmamaktadır. Sayın Akıncı’nın beş yıl içinde halkla
yeterince kaynaşamaması da kendisi aleyhine önemli bir noktadır. İkinci tura kalması muhtemel olan
Akıncı, seçimi kaybedecektir.
TUFAN ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın en büyük başarısız Başbakanlık dönemji ve partisidir.
Hala CTP’nin önemli bir bölümü Mustafa Akıncı’nın federasyona sarılmasını ve Türkiye karşıtlığını
desteklemektedir. Sayın Erhürman’ın kendisinin fazla seçime asılır görünmemesi de partisi ve kendisi
açısından bir handikap oluşturmaktadır. KKTC halkı, CTP’nin pandemi sürecinde gösterdiği tutumu
da desteklememektedir. Şu anki mevcut hükümetten önce Başbakan olan Erhürman’ın eleştirileri,
‘Başbakan olduğu zaman neden bunları yapmadı’ şeklinde karşılık bulmaktadır.

Net ifade ediyorum; Sayın Tufan Erhürman’ın, ikinci tura kalma şansı yoktur.

KUDRET ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Toparlanıyoruz Hareketi’nden sonra
çizdiği zikzaklar ve iki hükümet döneminde ortakları ile yaşadıkları büyük hayal kırıklığına neden
olmuştur. Halkın önemli bir bölümü Sayın Özersay’ı samimi bulmuyor.
Özersay’ın,  sürekli “ ben bilirim , ben yaparım havasında dolaşması,  HP dışındaki partilileri yok
sayması birçok kesimde ciddi  tepki  yaratmaktadır.
Sayın Özersay ve ekibi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece HP’nin tabanından oy almanın
yetmeyeceğini dahi görememiştir. Özersay’ın, Kapalı Maraş’ın açılma sürecindeki tavrı da engelleyici
olarak görülmektedir.
Özersay’ın, ikinci tura kalma şansı hiç yoktur. Özersay ve ekibi, halkın kendilerine sunduğu şansı,
tahrip etmiş ve bitirmiştir.
Kudret Özersay’ın siyasi geleceğinin ne olacağı, hükümette kalıp kalamayacağı ikinci tur için kendisi
ve partisinin alacağı tavra göre belli olacaktır.

7

SERDAR DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın, söylediği şarkılar ve kliplerle gündeme geldiğini görüyoruz. Kıbrıs
konusunda ve ülkenin kalkınması konusunda bir görüşü ortaya net olarak koymamaktadır.
Son dönemde, Sayın Akıncı’nın izlediği ‘Türkiye karşıtlığı’na da destek veren açıklamalar yapan
Denktaş’ın partisi tarafından da önemli ölçüde desteklenmeyeceği görülmektedir.
DP içindeki bir kesim Serdar Denktaş’ın bireysel tutumu yüzünden UBP-DP-YDP koalisyon
hükümetinin kurulamadığını söylüyor.
İkinci tura kalma şansı olmayan Denktaş’ın, bu seçim sonrasında siyasi hayatına da son vereceği halk
arasında dillendirilmektedir.

DP tabanının, bir kısmının daha birinci turda diğer kesiminin de çok büyük oranda ikinci turda
Başbakan Tatar’ı destekleyeceği anketlerde görülmektedir.

ERHAN ARIKLI

Erhan Arıklı bu seçimden en fazla yara alacak politikacı olacaktır.
Partisi içinde zaten pek de güçlü olmayan Arıklı, seçim başarısızlığı sonrası daha da güç
kaybedecektir.
KKTC halkı Sayın Arıklı’nın zoraki aday olduğunu görmektedir.
Arıklı ikinci tura kalamayacak, partisi de büyük oranda ikinci turda Başbakan Tatar’ı destekleyecektir.

Paylaş

Önceki Haber

Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım

Sonraki Haber

2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalırsa Kime Oy Vermek İstersiniz?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen − 7 =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!