KORUMA VE RESTORASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DAÜ’DE AÇILDI

KORUMA VE RESTORASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DAÜ’DE AÇILDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü altında açılan “Koruma ve Restorasyon” tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onay alarak açıldı. Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programları, 12 Ekim 2020 itibarıyla, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü, Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile iş birliği içerisinde eğitim ve öğretime başlayacak.

Yapıların Doğru Şekilde Korunmasını Amaçlıyor
Yeni yüksek lisans programlarına ilişkin Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından yapılan açıklamada, “Kültürel mirasımız ve kimliğimizin somut tanıkları olan tarihi/arkeolojik/endüstri dönem yapılarının korunmasına ilişkin çalışmalar mimarlık bölümü mezunlarının mesleki yaşamlarındaki sorumluluklarından biridir. Konunun öneminin bilincinde olan Mimarlık Bölümü, koruma bilincini oluşturmak üzere üçüncü sınıfta ‘Restorasyon ve Koruma Teorisi’ isimli dersi öğrencilerine sunmaktadır. Ancak, yapıların korunmalarıyla ilgili sorunların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda konunun bir uzmanlık alanı olduğu ve daha derin bir bilgilendirme süreci gerektirdiği açıktır. Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı, arkeolojik/tarihi/endüstri yapılarının doğru şekilde korunmasına ilişkin bilinci artırmak, mimarlık bölümü mezunu adaylarının kültürel mirasın korunmasıyla ilgili teorik, teknik, ekonomik, yasal ve sosyal boyutlarda yeterli donanımı sağlamak amacıyla önerilmektedir” denildi.

Mezunlar Hangi Yeteneklerini Geliştirecek?
Açıklamada, programdan mezun olacakların şu yetenekleri geliştireceği bildirildi: “Kültür mirası kavramının tanımlanması ve arkeolojik/tarihi/endüstri yapıların kültürel kimlik oluşumundaki yerinin belirlenmesi, korumanın somut ve soyut boyutlarının bir arada ele alınması gerekliliğinin kavranması, yapıların korunmasına ilişkin problemlerinin tanınması ve tanımlanması, arkeolojik/tarihi/endüstri yapıların gelişim, yapı ve özelliklerinin araştırılması ve belirlenmesi, arkeolojik/tarihi/endüstri yapıların bulundukları çevre içinde değerlendirilmeleri, farklı disiplinlerden alınan fikir, bilgi ve yeteneklerin koruma ve restorasyon projelerine uygulanması, güçlü, anlamlı ve çağdaş koruma projeleri oluşturmak, koruma program, öneri ve uygulamalarının değerlendirilmesi, interdisipliner tasarım projelerinin oluşturulması ve özel ve kamu kurumları ve toplumla birlikte başarılı bir biçimde çalışılması, koruma öneri ve bilgilerini anlaşılır, ikna edici ve yaratıcı bir biçimde sunulması, kültür farklarını değerlendirerek milli sınırlar ötesinde çalışılması ve mevcut koruma kuram ve uygulamalarının farkında olmasıdır.”

Kimler Başvurabilecek?
Mimarlık lisans derecesi veya ilgili diğer alanlarda (İnşaat Mühendisliği vb.) eşdeğer bir dereceye sahip olanlar programa başvurabilecek. Başvuranların, üniversite ve DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından talep edilen başvuru ve mülakat dahil tüm koşulları yerine getirmeleri ve Yüksek Lisans Komitesi’nin tavsiye ettiği tüm gerekli hazırlayıcı dersleri geçmiş olmaları gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için sayısal puan türünde en az 55 puanlık geçerli ALES belgesi isteniyor. Program için kabul alan ve Mimarlık, İç Mimarlık, Yapı Bilimi, Peyzaj Mimarlığı, Şehir Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Sanat Tarihi veya Arkeoloji alanında lisans derecesine ulaşmış olan öğrencilere, Bilimsel Hazırlık programı uygulanmayacak. Bu alanların dışında lisans derecesine sahip olan öğrencilere, ilgili yüksek lisans komisyonunun gerçekleştireceği değerlendirmeyle birlikte gerek duyulduğunda ek olarak bilimsel yeterlilik dersleri verilebilecek.

Paylaş

Önceki Haber

DENKTAŞ’TAN, SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ’NE ZİYARET

Sonraki Haber

Kalp Sağlığı Günü

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eight + 4 =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!