Türk Harf Devrimi ve Önemi

Türk Harf Devrimi ve Önemi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, 3 Kasım 1928’de tarihinde Latin Alfabesine dayalı ve
Türkçenin ses sistemi dikkate alınarak 29 harften oluşan yazı sisteminin uygulanmaya
başlandığını belirterek, “Harf devrimi, ardından dil devrimini de getirmiş, yazı ve konuşma
dilindeki yabancı unsurlardan Türkçe arındırılmaya çalışılmıştır” ifadesini kullandı.
Bu çalışmaların halk ile edebiyat arasındaki kopukluğun ortadan kalkmasına yardımcı olduğunu
aktaran Gümüşatam, Harf devriminin toplum, eğitim, dil ve edebiyat arasındaki ilişkilerinden
oluşan kültürel dokuda önemli bir işlevi olduğunu kaydetti.
Doç. Dr. Gümüşatam, Atatürk’ün 1928’de, yeni harflerin öğrenilmesinin ve öğretilmesinin bir
vatanperverlik görevi olduğuna vurgu yaptığını açıklayarak, birçok araştırmacıya göre Atatürk
devrimleri içinde etkileri en büyük, hazırlık dönemi en uzun ve üzerinde tartışmaların en çok
yapılanı harf devrimi olduğunu da sözlerine ekledi.
Harf Devrimi Okuryazar Oranının Artmasını Sağladı
Dilde yenileşmenin Harf devriminin sonuçlarından biri olduğunu hatırlatan Gümüşatam,
“Devrimle birlikte okuryazar oranının artması edebî eserlerin ve sanatçıların daha büyük
kitlelere ulaşmasına zemin hazırlamış; süreç dil devrimiyle de devam etmiştir” şeklinde konuştu.
Gümüşatam, bir ulusun bilinçlenmesinde dilin etki ve öneminin büyük olduğuna da dikkat
çekerek, “Dil, toplumun değişen koşullara bilinçli olarak uymasını sağlamak için şart olan
anlaşma olanağı sağlayan en önemli güçtür. Harf devriminin Türk dili üzerinde yarattığı en
önemli etki dil devriminin gerçekleşmesine zemin hazırlamış olmasıdır” açıklamasında bulundu.

Geçekte Harf devriminin hayatın birçok alanına etki eden önemli bir durum olduğunu ifade
eden Gümüşatam, bu devrimin arkasından gelen dilde sadeleşmenin ulusal edebiyatla halk
edebiyatının da kaynaşmasını sağladığını kaydetti.
Gümüşatam, söz konusu devrimin gazetecilik üzerinde de büyük gelişme sağladığını belirterek,
“Cumhuriyetin ilânından sonra bütün kurumlar gibi Türk edebiyatı da yeni bir ruh kazanmış,
Türkiye’de modern edebiyatın temeli atılmıştır. Böylece Dünya edebiyatları düzeyine çıkma
olanakları hızlanmış, Türk Edebiyatı, Türk halkının ortak sesi olmaya başlamıştır” dedi.

Paylaş

Önceki Haber

Doğu Akdeniz Tıp Fakültesi’nde Sunum

Sonraki Haber

Dartsta maçlar 30 Kasım’da başlayacak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eighteen − ten =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!