Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Mutafa Serçelik tarafından K.K.T.C. Ekonomisi 2020 Yılı III. Dönem Raporu yayınlandı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Mutafa Serçelik tarafından K.K.T.C. Ekonomisi 2020 Yılı III. Dönem Raporu yayınlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve dünyada yaşanan Corona salgınının ülkemiz
ekonomisine etkilerinin incelendiği salgın sürecine ait olarak daha önce dört adet
rapor tarafımızdan yayınlanmıştı.2020 Yılı KKTC Ekonomisindeki gelişmeleri
gösterenson verilerve bu verilere göre hesapladığımız GSYİH’daki değişim
tahminimiz aşağıda belirtilmektedir.
Dış Ticaret
KKTC Ticaret dairesinden alınan verilere göre Ocak-Eylül 2019 toplam ithalat miktarı
1,027,708,816 USD (5,797,527,494 TL) iken 2020 yılının ayni döneminde USD cinsinden
%28 azalarak 744,566,991 USD’ye gerilemiştir ( 4,964,651,311 TL) Bu azalma Türk lirası
(TL) cinsinden ise %14.4 olmuştur.
İhracat rakamlarına bakıldığında ise 2020 yılının, 2019 yılına göre daha iyi bir yıl olduğu
görülmektedir. 2019 Ocak-Eylül döneminde 67,264,498 USD’lik (376,959,556 TL) ihracat
miktarı,2020 yılının ayni döneminde %23 artış ile 82,578,985 USD’ye (543,474,218 TL’na)
ulaşmıştır. Türk lirası cinsinden artış %44.1 ‘dir.
Enerji
Akaryakıt satışlarında Euro-dizel yakıtta 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam satışı
133.5 milyon litreyken , 2020 yılının ayni döneminde 101.7 milyon litrenin biraz üzerinde
gerçekleşmiştir. Ağırlıklı olarak kullanılan 95 oktan benzin satışları 2019 Ocak-Ekim
aylarıarası 120milyon litre civarındayken 2020’nin ayni döneminde 92 milyon litre civarında
kalmıştır. Bu durumda genel olarak 2019 Ocak-Ekim dönemi ile 2020 yılının aynı dönemi
karşılaştırması benzin ve dizel satışlarında miktar olarak %24 civarı bir azalmayı
göstermektedir. Elektrik tüketiminde ise 2020 yılının 2019 yılına göre %10 civarı bir
azalma ile tamamlanması beklenmektedir.
Merkezi Bütçe
Maliye bakanlığı “Yerel Gelirler” kaleminde ilk 10 aylık performans karşılaştırması
yapıldığında 2019 yılında toplanan 963 milyon USD’lik (5.43 milyar T’likL) gelire karşın
2020 yılının ilk 10 ayında 784 milyon USD (5.41 milyar TL) gelir elde edilmiştir . Bu

kalemde, ilgili dönemde USD cinsinden yaşanan %18.5’lik gerilemeye karşın TL olarak
görece sabit kaldığı (%1 civarı gerileme) gözlemlenmiştir.
Gelir Ve Vergi Dairesinden alınan beyana dayanan hasılatlara göre 2020 yılı salgın
sonrası KDV beyanlarının, 2019 beyanlarına göre TL olarak bile, önemli ölçüde azaldığı
görülmektedir.
Bankacılık
KKTC Merkez bankasından alınan verilere göre 2019 yıl sonu olan Aralık ayında 32.84
milyar Türk lirası mevduata sahip olan bankacılık sektörü Eylül 2020 itibari ile 40.12 milyar
TL mevduat rakamına ulaşmıştır. Yine aynı dönemler için kredi toplamı 2019 yılsonunda
21.3 milyar TL’den Eylül 2020 itibari ile 25.76 milyar TL’ye çıkmıştır. ABD doları cinsinden
aynı rakamlara bakıldığında ise mevduat toplamı 2019 yılsonunda 5.52 milyar USD iken
Eylül 2020’de 5.12 milyar USD’ye gerilemiştir. Kredilerde ise 3.58 milyar USD rakamından
3.29 milyar USD rakamına gelinmiştir. Böylece geçen yılın Eylül ayına göre mevduatlarda
USD cinsinden yaklaşık %3.8, kredilerde ise %2 civarı gerileme görülmüştür.
2020 Enflasyonu
Kasım ayı itibari ile %14.55’e ulaşan Tüketici Fiyat Endeksinin Aralık ayı sonunda %16
civarı bir miktara ulaşacağını öngörmekteyiz.
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)
Yukarıda bahsedilen verilerle birlikte, Örgütümüzce 2020 yıl sonu için yapılan hesaplara
göre K.K.T.CGayrı Safi Yurt İçi Hasılasında yıllık bazda, reel olarak %14.3 civarı küçülme
olması tahmin edilmektedir.

Paylaş

Önceki Haber

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği tarafından yapılan açıklamada, 11 karanlık yılın başladığı gün olan 21 Aralığın Kıbrıs Türk halkı üzerinde telafisi mümkün olmayan acılar bıraktığını belirtti.

Sonraki Haber

Yakın Doğu Üniversitesi Araştırmacıları, TMC Mikrobiyoloji Sempozyumu’nda “Bilimsel Verilerle KKTC’de COVID-19 Pandemisi” Sunumu Gerçekleştirecek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 − 4 =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!