DAÜ Ayvalık takı deniz çayirlarini koruma projesi yaptı

okBM DESTEKLİ AYVALIK’IN DENİZ ÇAYIRLARININ KORUNMASI PROJESİ YRD. DOÇ. DR. BURAK ALİ ÇİÇEK’İN DANIŞMANLIĞINDA DEVAM EDİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda deniz çayırlarının (Posidonia oceanica) korunması için Birleşmiş Milletler, Küresel Çevre Fonu (GEF/SGP) desteği ile Ege Ekoturizm Derneği tarafından sürdürülen projede bilimsel danışmanlık yapıyor. Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek söz konusu proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Covid 19 Pandemisi nedeni ile bir süre ara verilen ve tekrardan başlayan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda biyolojik çeşitliliğin korunarak, ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedefleyen deniz çayırları projesi, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı deniz ortamının koruma / kullanma dengesinin kurulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Suyun altındaki ormanlar olarak bilinen ve yerkürenin dengesinin korunması için çok önemli görevler üstlenen deniz çayırları, oksijen üretmek, yavru balıklar için sığınak oluşturmak, deniz tabanındaki erozyonu engellemek gibi ekolojik değeri yanında karbon tutulumu, balıkçılığa katkıları gibi girdilerle ekosistem hizmetleri açısından da önemi bilinmektedir.

Yerel olarak, “erişte” veya “fica” ismi verilen deniz çayırları, denizel ortama uyum sağlamış sucul angiospermler (çiçekli bitkiler) olup karasal bitkiler gibi kök, gövde, yaprak, çiçek ve tohuma sahiptirler. Dünya genelinde 50 denizel angiosperm türü bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Akdeniz genelinde kıyı ve geçiş sularında Cymodocea, Halophila, Posidonia, Ruppia, Zostera cinslerine ait 7 angiosperm türü yayılış göstermektedir. Bu türler, Cymodocea nodosa, Halophila stipulacea, Posidonia oceanica, Ruppia cirrhosa, Ruppia maritima, Zostera marina ve Zostera noltii’dir. Deniz çayırı olarak adlandırılan zeminde ve geniş alanları kaplayan bu bitkiler, kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organları ile çiçekli bitkiler grubu içinde yer alır.

Deniz ekosisteminin vazgeçilmezi olmasına rağmen, çeşitli insan aktiviteleri sonucu doğrudan ya da dolaylı olarak deniz çayırları olumsuz etkilenebilmektedir. Özellikle Fransa, İtalya, İspanya gibi rekreasyonel denizciliğin geliştiği ülkelerde çapaların açtığı derin yaralar nedeni ile çok zarar görmüşlerdir. Artık bu ülkelerde çapalamak yasak olup, konaklama noktalarına şamandıra ve tonoz sistemleri yerleştirilmektedir. Çapalamanın yanı sıra deniz kıyısına yapılan liman, barınak, iskele yapıları bu deniz altı ormanlarına çok zarar vermektedir.”

Paylaş

Önceki Haber

DAÜ den kararlar

Sonraki Haber

GMB den eve ilaç hizmeti

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3 × 5 =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!