DAÜ mimarlıktan imar emri açıklaması

DAÜ MİMARLIK BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. RESMİYE ALPAR ATUN’DAN İMAR EMRİ AÇIKLAMASI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, imar emri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Atun, DAÜ Mimarlık Bölümü olarak; geleceğimize, kültürel ve doğal değerlerimize sahip çıkabilmek adına “İmar Emri Değişikliği’nin” yeniden değerlendirilmesi konusunda yetkilileri sorumluluk almaya davet ettiklerini vurguladı. Prof. Dr. Atun, açıklamasında DAÜ Mimarlık Bölümü olarak imar emri kapsamında devreden çıkarılan Planlama Olayı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yürürlükteki ‘İmar Emri’, kapsamı geniş tutulmasından ötürü mevcut imar yasası ile çeliştiğinden ve kent planlamasında yaratacağı zafiyet gerekçesi ile, 2019 Şubat ayı içerisinde değiştirilerek kapsamı daraltılmış ve ‘Özel İmar Emri’ adı altında değiştirilerek yürürlüğe konmuştu.

2021 Şubat ayı içerisinde ise yürürlükteki ‘Özel İmar Emri’, paydaşlarla istişare edilmeden kaldırılarak önceki yasa ile çelişen İmar Emri, kapsamı daha da genişletilmiş olarak yeniden yürürlüğe konmuştur. Bürokrasiyi azaltacağım derken, iş yükü ve sorumluluk, vize bürolarının ve belediyelerin üzerine yıkılmıştır. Kamu yararı açısından kabul edilemez sonuçlara neden olacak bu İmar Emri; usul, yöntem ve planlama esasları hiçe sayılarak, belli çıkar gruplarının baskısına yenik düşülmesinin bir ürünüdür. Çünkü:

Kapsamı genişletilen İmar Emri ile belirli bölgeler haricindeki, sahil şeridi içerisinde kalan alanlar, kumul alanları, orman alanları, gelişme alanları, sanayi bölgeleri, turizm alanları, vb. alanlar da kapsama alınmıştır. Bunların yanı sıra, tüm kullanım değişiklikleri, tüm ilaveler imar emri kapsamına alınmış olup, ‘Planlama Onayı Verilmiş Gelişme Belgesi’ zorunluluğu da ortadan kaldırılmıştır.

55/89 İmar Yasası uyarınca planlama yetkisi verilmiş olan Şehir Planlama Dairesi yasa hilafına devre dışı bırakılmıştır. Ayrıca Şehir Planlama Dairesi Belediyeler ve Meslek Odaları denetim ve onayı ile verilen inşaat izni, bundan sonra sadece Belediyeler ve Meslek Odaları tarafından yürütülecek, tüm mevcut yasal mevzuat ile ilgili kontroller de olmak üzere sadece bu merciler tarafından takip ve onay verilecektir.

55/89 İmar Yasası’nda önerildiği şekli ile İmar Emri, yapılacağı yerin dışında etkisi olmayan, tartışmayı; Şehir Planlama Dairesi içinde veya herhangi bir başka kurum, Daire ile görüş alışverişini gerektirmeyecek kadar net ve basit olan gelişme türleri için verilebilir. Basit bir deyişle toplu planlama onayı verme enstrümanıdır. Halbuki 2021 Şubat’ta yayınlanmış olan İmar Emiri, Yasa’ya aykırı olarak hem yetki devri enstrümanı, hem de çevresel, toplumsal açıdan olumsuz etkiler yaratacak, planlama eylemini etkisiz bırakacak bir biçimde kullanılmıştır. İmar Emri çıkarma amacı aşılmıştır.”

DAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alpar Atun, açıklamasında ülkemizdeki planlama anlayışının, hali hazırda değişen dünya koşulları kapsamında değerlendirildiğinde çok yetersiz olduğunu ifade etti. Mevcut yapıyı da geriletecek bu gibi keyfi uygulamaların, doğal ve yapılı çevremize, tarihi kültürel mirasımıza, kıyılarımıza vb. hassas alanlarımıza zarar verebileceği gibi, olası doğal afetler konusunda da zarar görmemize vesile olacağının altını çizen Prof. Dr. Atun, hiçbir yasal dayanağı olmayan keyfi uygulamalarla, kısa vadeli getiriler varsayımı üzerinden geleceğimizden vazgeçmememiz gerektiği uyarısında bulundu.

Paylaş

Önceki Haber

İskele de 300 PCR

Sonraki Haber

DAÜ iletişim öğrencilerinden uluslararası basari

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

thirteen − two =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!