RESTORAN-CAFE-BARLARDA KORONAVİRÜSE (COVID-19) KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca Restoran -Cafe – Barlarda
Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken önlemlere ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir:
– 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasaya bağlı Tüzükler uyarınca hazırlanan mevcut
acil durum planları ve risk değerlendirme dokümanları virüs salgını (COVİD-19) dikkate alınarak
revize edilmelidir. İşyerinde çalışanların salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara da yer
verilmelidir.
– Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili açıklamaları takip edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
– Tüm çalışanların özlük dosyalarına sağlık özgeçmiş bilgileri kayıt edilmeli ve dosyalanmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık
Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki çalışanlar salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır.
– Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde
düzenlenmelidir.
– Tüm çalışanlara Covid-19 ve hijyen uygulamaları ve işletmede uygulanacak plan ve protokoller konusunda
eğitim(mümkünse e-eğitim) verilmelidir. Belirlenen Hijyen kuralları çalışanların görebileceği şekilde ilgili alanlara asılmalıdır.
– Restoran & Cafe & Barların faaliyete başlamadan önce her gün dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Her müşteri kullanımından
sonra kullanılan masa ve sandalyeler dezenfekte edilmelidir. Masalarda tek kullanımlık kullanılabilen tuz, biber, mayonez
ketçap, ıslak mendil, havlu peçete vb. malzemeler kullanılmalıdır. Yüzeylerin, işyeri araç gereçlerinin ve çalışma ortamının
diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları
yapılmalıdır. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve çalışan yemekhaneleri, restoran,
cafe, bar, çalışan giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanları uygun hijyen malzemeleri ile
her gün temizlenmelidir.
– Çalışanlar belirlenen kontrollü kapıdan geçerek işyerine giriş sağlanmalıdır. Ürün getirmek ve/veya hizmet vermek için
gelen tedarikçi çalışanları kişiler, kapıda görevlendirilen çalışan tarafından Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirler
doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak uygun şartlarda içeriye alınmalıdır.
– Açık alanı olan restorant, cafe ve barlar, mümkün olduğunca müşteriye açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyarak
hizmet vermelidir. Kapalı alanda hizmet verecek restorant, cafe ve barlarda masalar ile sandalyeler arası sosyal mesafe
kuralları dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılmalı ve ortam sık sık havalandırılmalıdır.
– Çalışan yemekhaneleri dahil tüm kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Pencereler açılarak, hava sirkülasyonu
sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava akışını sağlayacak şekilde
düzenlenmeli, havalandırma(iklimlendirme) sistemlerinin ve aspiratörlerin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri
doğrultusunda düzenli olarak yapılmalıdır.
– Çalışan yemekhanelerinde temasın en aza indirilmesi ve temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara
göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay/kahve içme molalarında da
benzer kurallara dikkat edilmelidir.Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların
gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olunmalıdır.
– Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık
kuruluşuna yönlendirilmelidir.
– El hijyenine dikkat edilmelidir. Çalışanlar, işyeri ortamına girmeden ve çalışma sırasında sabun ve suyla ellerini yıkamaları
konusunda bilgilendirilmelidir. Su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak, ellerini sık sık
temizlemeleri sağlanmalıdır. El hijyeninin önemini anlatan bilgilendirme talimatları herkesin görebileceği yerlere asılmalıdır.

– Temizlik İşleri çalışanları, garsonlar ve güvenlik çalışanları maske ve eldiven kullanmalıdır. Uygun aralıklarla ve temizlik
sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.
– Paket Servis çalışanları maske ve eldiven kullanmalı, yanlarında alkol bazlı dezenfektan bulundurmalıdır. Her paket
servisine gitmeden önce, her paketi teslim ettikten sonra ve işyerine döndüğünde eller alkol bazlı dezenfektan ile
temizlenmelidir.
– İşyeri genelinde çalışanların birbirleri veya misafirler ile sosyal mesafesini sağlamak ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmak
için uygun bir çalışma organizasyonu yapılmalıdır. Çalışanların mümkün olduğunca ayni vardiyada çalışması sağlanmalıdır.
– Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel
koruyucu donanımları kullanmalıdır. İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve
diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten
arındırılarak temizliği sağlanmalıdır.
– Çalışanlara hastalık bulaşma riskine karşı, restoran, cafe ve barlarda kullanılan tüm tekstil malzemelerin en az 0 C(altmış
derece)’de yıkanması sağlanmalıdır.
, – Sağlık açısından risk gruplarında yer alan çalışanların çalıştığı departmanın özelliğine göre mümkünse evden çalışmaları
konusunda olanak sağlanmalıdır.
– Personelin servis aracı ile ulaşım mümkün mertebe kısıtlanmalı, kullanım zorunluluğu gibi durumlarda servis kullanan
çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis içerisinde oturma düzeninde sosyal
mesafeye dikkat edilmeli ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler çerçevesinde gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar
ile ilgili önlemler alınmalıdır.
– Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve
Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon kuralları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ile derhal iletişime (İletişim Telefonları: 0533 850 11
88 &05488501188) geçilmeli ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.
– İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan
bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

Paylaş

Önceki Haber

Orkide katliamı açıklaması

Sonraki Haber

Pandemi Döneminde Otellerde Temassız Check-İn Teknolojilerinin Kullanımı Arttı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four + two =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!