Covid 19 a karşı toplu görev şart

Turizm Ülkesinde Covid-19 a karşı Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet, Güvenli Turizm İçin Hepimize Görev Düşüyor
Dünyada Yeni tip “Coronavirüs-COVID-19” sonrası normalleşme sürecinde, Ulaşım, konaklama, otel ve yeme-içme tesislerinde iş sağlığı güvenliği ve iş hijyeni önlemlerini alması ve bunu ispatlayıcı belgesinin olması, turistlerde güven tesisi için en önemli kriter haline geldi. Tüm Dünya ile rekabet edebilmek için “Güvenli Turizm ‘’ sertifika programlarına hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle turistik işletmelerimizin otellerimizin bir an önce açılıp tekrardan daha sıkı bir denetimle hijyen kriterleri için hazırlıklara başlaması gerekmektedir. Otellerimizde Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilk mücadelede geçen sezon açılmadan yaz başı otel çalışanlarından oluşturulan hijyen ekipleri , kurulan İş sağlığı ve güvenliği kurulları ile paralel çalışan kadroların Sağlık, güvenlik ve hijyen protokollerine hakim teknik personeller , HK , mutfak ve kalite yöneticileri ve çalışanları başta olma üzere tüm turizm emekçilerimizin bu yılda iş sağlığı güvenliği ekipleri ile devletin denetlemesini beklemeden kendi içinde otokontrol mekanizmaları ile “Coronavirüs-COVID-19” hijyen kriterleri ve standartları doğrultusunda geçen seneyi de tecrübe edip daha bilinçli bir şekilde bu biyolojik savaş ve ekonomik krizin aşılmasında önemli bir rol alacaklardır.

Turistik işletmelerin, yeme-içme tesislerinin ve benzeri yapıların, tüketicinin beklentilerini karşılayıp olumlu algı ve rekabet üstünlüğü yakalamaları için öncelikle; sertifikasyon sürecini yönetecek bir personel görevlendirmeleri, tüm departmanlarına yönelik Sağlık, güvenlik ve hijyen protokolleri hazırlamaları, çalışanlara bu konularda eğitim verilmesini sağlamaları, Hijyen ve dezenfeksiyon ile sosyal mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri, doğru gıda hijyeni ve güvenliği uygulamaları ve “Coronavirüs-COVID-19” bulaşma risklerini azaltma süreçlerini tamamlanması hedeflenmelidir.

“Coronavirüs-COVID-19” kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir üretim , turizm ve hizmeti mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için yaşanan bu süreçte turizm başta olmak üzere paydaş tüm sektörlerdeki enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan güvenli turizm standartları ve Covid-19 kılavuzları tüm işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını güvenliğini sağlamak için alınacak tedbirlerin genel kapsamı şu başlıklarla olmalıdır.

Yolcu Sağlığı ve Güvenliği ,
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği,
Tesislerde Alınan Sağlık ve Güvenlik Önlemleri,
Ulaşım Araçlarında Alınan Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Yolcu Sağlığı ve Güvenliği: Yolcuların, ülkeye giriş yaptıkları andan çıkış yapacakları ana kadar “Coronavirüs-COVID-19” için uygulanması gereken sağlık, güvenlik ve iş hijyeni tedbirleri ve görevlilerin eğitimlerini içeriyor. Terminal girişlerinde maskesiz yolcuların içeri alınmaması, yolculara ücretsiz maske sağlanması, terminal binalarına girişlerde termal kamera, vücut ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları ve gerekmesi halinde dezenfeksiyon kabinleri oluşturulması ve seyahat etmesinde sakınca görülen yolcular için uygulanacak protokoller yer alıyor.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği: Ulaşım, konaklama, otel ve yeme-içme tesislerinde görevli personelin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının tamamen yerinde olmasının teminine ilişkin önlemleri kapsıyor. Personelin , iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, hijyen eğitimi, personele verilecek psikolojik destek, gerekli iş sağlığı güvenliği ile hijyen ekipmanının temini, personelin tesislere giriş öncesi gerek ateş ölçer gerekse de uygun standartlarda termal kameralar ile denetimden geçirilmesi ve vardiya planlaması, toplantı düzenlemeleri, personelde enfeksiyon taraması vb iş süreçlerinin yeni gereksinimlere göre yeniden düzenlenmesi gibi prosedürler bu başlıkta yer alan diğer maddeleri oluşturuyor.
Tesislerde Alınan Sağlık ve Güvenlik Önlemleri: Koronavirüs Salgının yayılmasını önlemek üzere alınması gereken iş sağlığı güvenliği ve iş hijyeni tedbirleri (politikalar, risk değerlendirmesi, talimatlar, acil durum planları, görev tanımları, bilgilendirme panoları, izlenebilirlik kayıtları, kontrol listeleri, bilgi kartları, KKD vb) ve gerekli olan mesafe, temas, izolasyon gibi misafirlere uygulanan İSG tedbirlerinin tesislerde görev yapan tüm personele de uygulanması ve denetlenmesi sağlanıyor.

Ulaşım Araçlarında Alınan Sağlık ve Güvenlik Önlemleri: Tesislerde olduğu gibi hava, kara ve deniz yolu ulaşım araçlarında da belirli iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tedbir ve düzenlemelerini içeriyor. Bunlar, ulaşım araçlarında görev yapan personelin ,şöförlerin İSG eğitimi, personelin bağışıklık belgesi, ulaşım araçlarının sterilizasyonu ve yolcu taşıma sisteminin güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmesi gibi İSG önlemlerini kapsıyor.

Hiç kuşku yok ki önümüzdeki yaz sezonun nasıl geçeceği yukarıda bahsettiğimiz konularla ilgili alacağımız tedbirlere göre şekillenecektir. Bir taraftan salgının dayattığı değişimi yakalamak gerekirken öte yandan acımaz rekabet koşuları ile mücadele için hazırlıklı olmak zorundayız bu vakitten sonra artık , kapanma değil tüm sektörlerde ve kurumlarda kontrollü denetimli üretim ve hizmet zamanı artık kapanacak gücümüzde yok diyor isek . Ve bütün bunların yanından salgını etkileyecek tüm sektörlerin de kendi içinde 2020 Mayıs ayındaki açılım sürecinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesi, KTMMOB ve İSG-BİR ortak çalışmaların sonucunda hazırlanan bakanlıkça yayınlanan tüm sektörlere özgü Koronavirüse (Covıd-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler konusunda kılavuz yayınları ilgili bakanlık sayfasından takip ederek gerekenlerin uygulanması ve daha sıkı denetimlerin de ilgi bakanlıklarca ve yerel yönetimlerce takibi ve kurumlarda da uygulanması gerekmektedir . Güvenli üretim , güvenli hizmet kriterlerini sağlayıp sağlıkçılarımız ve halkımız ile işbirliği ile Mart ayı sonuna kadar salgını kontrol atına alıp olağan seviyelere çekmeliyiz. Ülkemize gelen turistlerin temas ettikleri tüm sektörler başta turizm tesisleri ,restorantlar , marketler dahil sağlıklı Güvenli Turizm Güvenli Kıbrıs İçin Hepimize Görev Düşüyor .
UMUT KURŞUN
İSG UZMANI-EĞİTMEN
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MERKEZİ

Paylaş

Önceki Haber

Saner Oktay görüşmesi

Sonraki Haber

DAÜ hemşirelik okulundan Gazimağusa devlet hastahanesi hemsirelerine kurs

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five × four =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!