Şantiyelerde covid 19 tedbirleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, inşaat şantiyelerinde hangi önlemlerin alınacağını açıkladı. Açıklama şöyle: 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 6. maddesi uyarınca inşaat şantiyelerinde Koronavirüse (COVID-19) karşı alınması gereken önlemler ve oluşturulması gereken organizasyonlara ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir :
Tüm inşaat şantiyelerinde, 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve bu Yasaya bağlı Tüzükler uyarınca hazırlanan Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirme dokümanları virüs salgını (COVİD-19) dikkate alınarak revize edilmelidir. İşyerinde çalışanların salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara ilişkin hususlara da yer verilmelidir.

COVID 19 KENDİNİZİ, ÇALIŞANLARINIZI VE İŞİNİZİ YENİ KORONAVİRÜSE KARŞI KORUYUN!
1-Birden fazla işverenin bulunması durumunda salgına karşı alınacak tedbirlerde işbirliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterin.
2-Mevcut acil durum planlarını ve risk değerlendirmelerini güncelleyin, ayrıca salgına karşı bir eylem planı geliştirin. Bu planda, alınacak tedbirlerin yanı sıra çalışanların veya işyerindeki diğer kişilerin salgına yakalanması durumunda atılacak adımlara da yer verin.
3-Salgına karşı alınacak önlemlere ilişkin görevlendirilen çalışanları ve sorumluluklarını belirleyin. Bu çalışanların birbirleriyle yeterli bilgi alışverişinde bulunmasını ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmesini sağlayın.
4-Salgına yakalanma riskini artıran faaliyetleri, çalışma veya dinlenme alanlarını ve bu riske maruz kalabilecek çalışanları belirleyin. Maruziyeti en aza indirmek için gerekli tedbirleri planlayın
5-Alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamalarında hem iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin hem de çalışanların görüşlerini dikkate alın.
6-Büyük çalışma ekiplerini daha küçük birimlere ayırın ve çalışanların sosyal mesafe sınırlamalarına uygun hareket etmesini sağlayın.
7-Şantiyedeki faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik (vardiya vb.) bir çalışma planı oluşturun. Ara dinlenmeler de dâhil olmak üzere çalışma süreleri içerisinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olmasını sağlayın.
8-Salgınla mücadele sürecinde işin yürütümü ile ilgili çeşitli aksamaların yaşanabileceğini dikkate alın, işi yetiştirme telaşının sizi ve çalışanlarınızı tehlikeye atmasının doğru bir planlama ve uygun tedbirler ile engellenebileceğini unutmayın.
9. Çalışanların vücut sıcaklıklarının sabah işe girişleri esnasında ve öğle arasından sonra işe başlamadan önce güvenli yöntemlerle ölçülmesini sağlayın. Ateşi yüksek olan çalışanları işyeri hekimine yönlendirin. Salgına yakalandığından şüphelenilmesi halinde ilgili çalışanların nasıl izole edileceği ve olası vakaların nasıl raporlanacağı hakkında bilgilendirme yapın.
10-Korku ve kaygının artmasını engellemek amacıyla alınan veya alınacak tedbirler hakkında çalışanları düzenli olarak bilgilendirin
11-Çalışanların ve ziyaretçilerin yeni koronavirüs ve zaruri hijyen kuralları hakkında sık sık bilgilendirilmesini ve bu husustaki kurallara uygun hareket edilmesine yönelik takibini sağlayın. Zaruri haller dışında şantiye alanına ziyaretçilerin girmesine izin vermeyin.
12-Özellikle yemekhane, yatakhane, lavabo ve tuvaletler gibi çalışanların sosyal mesafeyi ihlal etme ihtimalinin söz konusu olduğu alanlarda sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alın. Bu alanlarda çalışanların ve diğer çalışanların yeterli ve uygun miktarda suya, sabun ve alkol bazlı el dezenfektanlarına erişimini temin edin.
13-Yemekhane ve yatakhanelerin düzenli bir şekilde havalandırılmasını sağlayın. Bu alanlarda kullanılacak malzemelerin temel hijyen şartlarını taşıdığından ve çalışanların gıda ihtiyaçlarının yeterli ve hijyenik bir biçimde karşılandığından emin olun.
14-Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanmasını sağlayın. Covid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı “tekrar kullanılamaz” anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskelerin bulundurulması gerekmektedir.

Kontaminasyon riskine karşı kişisel koruyucu donanımlar işyerlerinde yeterli miktarda
bulundurulmalıdır. Solunum korumanın yanı sıra kullanılacak koruyucu eldivenler; EN ISO 374-5 (Mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler) standardına, koruyucu gözlükler ve yüz siperi EN 166 standardına, koruyucu kıyafetler (elbise, tulum ve sağlık çalışanları için önlük) ise EN14126 standardına uygun olmalıdır.

Kişisel koruyucu donanımların çalışanlar tarafından ortak kullanımını ve hijyenik özelliğini kaybeden veya tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılmasını engelleyin.
15-Şantiye alanına yeni gelen malzemelerin belirlenecek özel alanlarda depolanmasını sağlayarak yetkili çalışanlar dışında bu alanlara giriş ve çıkışlar ile malzemelere teması önleyici tedbirler alın.
16-Şantiyelerde özellikle ofis çalışanları arasında uzaktan veya evden çalışabilecek çalışanlar için bu tarz bir çalışma öngörülmüşse planlanan toplantıları teknolojik imkânlardan yararlanarak video konferans gibi yöntemler ile uzaktan gerçekleştirin.
17-Zaruri şehir içi seyahatlerde salgına karşı ülke genelinde uygulanan tedbirlerin ihlal edilmemesini, görevli çalışanların salgına karşı mücadele ile ilgili hususlara uygun hareket etmesini sağlayın.
18-Yeni koronavirüs belirtilerine ilişkin yapılacak bilgilendirmelerin yanı sıra bu belirtilerin söz konusu olması halinde sorumlu personele bildirmeleri için çalışanları teşvik edin. Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve izole bir biçimde en yakın ve uygun sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlayın.
19-Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeleri düzenli olarak takip edin ve alınan tedbirlerin güncelliğini gözden geçirin.
20-İşveren; işyerinde Yeni Tip KORONAVİRÜS riskine karşı gerekli tedbirler aldığını çalışanlara bildirmelidir.

Paylaş

Önceki Haber

Eyüp Sultan belediyesi seralarinda yetişenler ihtiyaçlara dagitiliyor

Sonraki Haber

DAÜ-BÜ psikoloji bölümleri ortak semineri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

two × 4 =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!