KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI

Ülkemizin önemli stratejik kurumları arasında yer alan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), son
zamanlarda yolsuzluk ve hukuksuzluklarla ilgili çeşitli söylentiler ve iddialarla karşı karşıya
kalmaktadır.
Kıb-Tek, enerji sağlayıcı olarak ülkemizdeki tüm bireylere, işletmelere, fabrikalara dokunmaktadır.
Kurum tarafından alınan kararlar, doğrudan veya dolaylı olarak tüm vatandaşlarımızı, hayatımızın
hemen hemen tüm alanlarını etkilemektedir. Bu bağlamda, kurumda yaşanılan herhangi bir yolsuzluk
veya hukuksuzluk yine tüm vatandaşlarımızı etkileyecek, ülke ekonomisini sekteye uğratacak kadar
önemli olumsuzluklara yol açabilecek potansiyele sahiptir.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak uzun yıllardır, sanayi sektörünü etkileyen en önemli sorunlardan
birinin enerji girdi maliyetlerinin yüksek oluşu olduğunu savunmaktayız. Sanayicilerimiz, Türkiye’de
üretim yapan fabrikalara kıyaslandığında elektrik için birim başına neredeyse iki kat daha fazla
harcama yapmaktadır. Bu durum, sanayicilerimizin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.
Hem bireyler hem de sanayicilerimiz için yüksek enerji maliyetleri ciddi bir sorun oluştururken,
kurumda yaşandığı iddia edilen yolsuzluk iddiaları inanması güç boyutlardadır. Günümüzde birçok
birey ve işletme, elektrik faturalarını ödeyebilmek için kılı kırk yarmaktadır. Bu gerçeğe rağmen, hem
mevcut hem de daha önceki üst düzey yöneticiler tarafından kamuoyuna yansıtılmış olan birtakım
çevrelerin menfaatleri için her yıl yüz milyonlarca Türk lirasının çarçur edildiği yönündeki iddiaların
bir an önce araştırılıp sonuçlandırılması gerekmektedir. Sayıştay ve ilgili diğer denetleyici kurumlar
soruşturmalarını tamamlamalı, zaten tamamlanan raporlar sonuçlandırılmalıdır. Söz konusu
iddiaların açıklığa kavuşturulmadığı her gün, kuruma olan güvenin daha da azalmasına neden
olmaktadır.
Ülkemizin önemli ekonomik değerlerinden olan Kıb-Tek’in siyasi hesaplar ve birtakım zümrelerin
kazançları uğruna heba edildiği iddiaları kabul edilemezdir. Yolsuzluk iddialarının kafalarda soru
işareti bırakmayacak şekilde araştırılmasına eş zamanlı olarak, kurumun ekonomik akla uygun ve
dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, şeffaf bir şekilde yönetilmesi için zaman
kaybetmeden gerekli tüm adımlar atılmalıdır.
Görüyoruz ki, şimdiye kadar sendika-siyasetçi kıskacında kalan Kıb-Tek, efektif ve başarılı
yönetilememektedir. Basından takip edilebileceği üzere, siyasetçiler de kamuoyu da Kıb-Tek’in iyi
yönetilmediği konusunda hemfikirdir. Yıllardır uygulanan modelin sürdürülebilir olmadığı aşikardır.
Ülkemizde enerji politikası bağımsız ve tarafsız bir şekilde, akılcı, bütünlüklü ve uzun vadeli olarak ele
alınmalıdır. Enerji konusunda yol haritasına siyaset bulaştırılmamalı, işinin ehli uzmanlar tarafından
oluşturulmalıdır. Kıb-Tek’in yapısı, şeffaf, hesap verebilir ve liyakati esas alacak şekilde yeniden

düzenlenmelidir. Kurumun adının hukuksuzluklar ve yolsuzluklar ile anılmaması için gerekli tüm
adımlar atılmalıdır.
Kıb-Tek’te atılan her yanlış adım, gerçekleştiren her gereksiz harcama ülkemizde yaşayan her bir
kişiye ekstra maliyet olarak yansıyacaktır, yansımaktadır. Kıb-Tek de kötü yönetimden ötürü çürüyüp
giden diğer bir değerimiz olmadan, basına yansıyan iddiaların bir an önce açıklığa kavuşturulmasını
ve kurumun geleceği için gerekli tüm adımların ivedilikle atılmasını talep ediyoruz ve bu konunun
yakından takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Paylaş

Önceki Haber

Yakın Doğu Enstütüsü’nün Başlattığı “Stajyer Araştırmacı Programı”na Başvurular, 26 Mart’a Kadar Yapılabilecek.

Sonraki Haber

BAŞBAKAN SANER: SAĞLIĞIM ÇOK İYİ. YARIN SABAH GÖREVİMİN BAŞINDAYIM”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ten + 13 =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!