CMIRS Mart 2021

CMIRS Mart 2021
Bu çalışma Mart 2021 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yürütülmüş olup
Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS)’ün her 3 ayda bir düzenli olarak
gerçekleştirdiği çalışmanın devamıdır. CMIRS olarak her üç ayda bir düzenli olarak
Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını
ölçmekte ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında yaşadığımız
gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini de gözlemlemekteyiz.
Mart 2021 çalışmamızın sonuçları 3 bölüm olarak yayınlanacaktır.
Birinci bölümde ülkedeki ekonomik durum, ruh durumu ve sosyal güvenin
durumu incelenecektir.
İkinci bölümde ülke demokrasisinin durumu, kurumlara güven ve memnuniyet
ve hükümet ve muhalefete bakış incelenecektir.
Son bölümde ise ülkede haklar, adalet ve siyasetin durumu incelenecektir.
Özet Sonuçlar- Bölüm 1
Pandemi dönemindeki ikinci kapanma dönemi sonrasına denk gelen bu
çalışmamızda katılımcıların ekonomik durumu ile ilgili anket sonuçları oldukça
düşündürücüdür.
Bu dönemde Ekonomik sorunlar toplumun en önemli sorunu olarak ortaya çıkmış,
Kıbrıs Sorunu da Aralık 2020 çalışmasına kıyasla bu dönemde önemini artırarak
ikinci en önemli sorun olarak karşımıza çıkmıştır.
86.86% ile toplumda işlerin yanlış yönde gittiğini düşünenlerin oranı son yıllardaki en
yüksek noktadadır.
Bu çalışma ayrıca ekonomik beklentiler açısından da en kötümser beklentilerin
karşımıza çıktığı bir anket olmuştur.
Ankete katılanların 51.94%ü pandemiden dolayı hane halkı gelirinde bir azalma
olduğunu belirtmiştir.
Katılımcıların 39.8%inin borcu bulunmaktadır.
7.89% oranında katılımcı pandemiden dolayı borçlanmak zorunda kaldığını
belirtmiştir.
Borcu olanların 19.27%si borcunu ödemekte sıkıntı çekmektedir.
Katılımcıların 8.54%ü evde pandemiden dolayı işini kaybeden birisinin olduğunu
belirtmiştir.
Her 3 katılımcıdan biri ciddi ekonomik kaygılar çekmektedir.

2

Her 3 katılımcıdan biri olumsuz duygular ve ruh hali içindedir.
Sosyal güven oranı düşüktür.
Ekonomik kaygıların toplumun ruhsal sağlığı ve sosyal sorunlar üzerindeki olumsuz
etkisi ankete de yansımıştır.

Paylaş

Önceki Haber

Erdal Can Alkoçlar;2023 yılına kadar en az 40 ihraç edilen ürün kazandıracağız

Sonraki Haber

Tüketicinin bilinçlendirilmesi için ‘Tüketici Koruma Haftası’ önemli

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four × one =

error: Kopiyalamak Yasakdır !!