Gezici nin anket sonuçları

 

 

 

KKTC SİYASİ ARAŞTIRMA RAPORU

 

 

Araştırmanın Amacı ve Önemi

 

Bu araştırma Gezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 2-3 Ocak 2022 tarihlerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili kurumun yapacağı çalışmalarda öngörü kazanması açısından önem arz etmektedir.

Araştırmanın Örneklemi

 

Araştırmanın örneklemi 7 Ocak 2018 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları dikkate alınarak, KKTC genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir.

Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 1130 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler 6 ilçe ve kırsallarda yüz yüze görüşme metodu ile akıllı telefonlarla e form sistemiyle veri toplanmıştır.

Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Veri Toplama Aracı

 

Bu araştırma kapsamında hazırlanan anket, ilgili alan yazın dikkate alınarak uzmanlar eşliğinde hazırlanmış çeşitli demografik maddelerin yanı sıra KKTC’nin şuan ki gündemini oluşturan maddeler tasarlanmıştır.

Verilerin Analizi

 

MS Office 2010 Excel ve SPSS 17.0 ortamına veri girişi ve kodlama yapılmıştır. Verilerin analizi sonucu elde dilen oranlar tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra kategorik değişkenler için ki-kare analizi yapılmıştır rapor edilmiştir.

 

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +- 2,8’dir.

 

SIZCE KIBRIS SORUHUNA BIR gOZUN OHERISI GETIRILNELI?

 

 

2 AYRI DEVLETLI

 

2 KESIMLI 2 TOPLUMLU FEDERAL

A P A S T l R M A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVET

 

KISMEN

BA ARILI

 

HAYIR

CUNHURBA\KANI SN. ERSIH TATAR’I BA[ARILI BULUYOR NUSUNUZ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 64,2

 

% 12,2

 

% 23,6

A P A S T l R M A

 

 

CUNHURBA[KANI SN. ERSIH TATAR

TEKRAR ADAY OLSA OY VERIR HISINIZ ?

z GEZiCi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARIH NILLETVEKILI SE                INI OLSA KINE

OY VERIRSINIZ?

 

 

BHP

i town› i’ariisi

 

 

Faiz Tufan Fikri Cemal Kudret Erhan Toplumcu Bagimsizlik SUCUOGLU  ERHURMAN ATAOGLU OZYIGIT OZERSAY ARIKLI Kurtulu§ Partisi Yolu

 

% 37 8        Ono /9›/                      %                      1,g                       %  9,2                     O/o 6 1                      %     5 4                      % o,z                      O/o o,z

 

Sn. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

 

Sn. Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından halktan kopmaması kendisine dönük desteğin yükselmesini sağlamıştır. Sayın Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda oturan değil, halkla birebir iletişim kuran bir lider görüntüsü ile öne çıkmaktadır. Kıbrıs davasındaki duruşunu da hiçbir şekilde değiştirmemesi, halk arasında güven kazanmasına neden olmaktadır. İki devlet yönündeki politikası dış etkenlerde tepkiye neden olsa dahi halk Cumhurbaşkanı’nın yanında yer almaya devam ediyor. Türkiye ile uyumlu ilişkisi de kendisine olan güveni yükselten bir etken. Kıbrıs sorununa nasıl çözüm önerisi getirilmeli? Sorusuna Halkın % 88,2’si iki ayrı devletli çözüm istenmekte, halkın % 11,8’i ise 2 kesimli 2 toplumlu federal dediği görülüyor. Sn. Tatarı başarılı bulanların oranı % 64,2 kısmen başarılı diyenler ise % 12,2’dir başarısız bulanların oranı ise % 23,6’dır. Sn. Tatar tekrar aday olsa oy verir misiniz % 58,8’i evet dediği görülmektedir. Sn. Tatar halktan görev onayı aldığı ülkenin tutkalı olduğu görülüyor.

 

 

Ulusal Birlik Partisi ( UBP ) Faiz SUCUOĞLU

 

 

Sn. Derviş Eroğlu’ndan sonra UBP’de en yüksek oy alarak UBP Genel başkanı olan Sn. Faiz Sucuoğlu ile birlikte dinamik örgütsel yapısıyla partide bir hareketlenme başlamış. Partide disiplin sağlanmış, birlikte hareket etme birlik olma başlamıştır. Sn. Faiz Sucuoğlu’nun ‘tek başına iktidara gidiyoruz yönündeki söylemleri, istikrar isteyen halk arasında ilgi çekmektedir. Faiz Sucuoğlu’nun Kıbrıs konusundaki iki devlet politikası partinin oylarını artırmakta ve Türkiye ile ilişkileri en iyi götürmek isteyen isim görülmekte. Tek başına UBP nin iktidar olamayacağı gerçekliği ile beraber, koalisyon da uzun soluklu bir yapı için milliyetçi, merkez sağda kararlı bir hükümet modelini destekleyen kitlesi ile uyumlu profile sahip güçlü bir Faiz Sucuoğlu var. UBP ye Özellikle HP ve YDP ye geçmişte giden emanet oyların geri geldiği görülmekte. Özellikle, Bertan Zaroglu’nun da YDP den ciddi oy getirdiği aşikardır.

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi ( CTP ) Tufan ERHÜRMAN

 

CTP’de Sn. Tufan Erhürman’ın popülaritesi önemli bir yer tutmaktadır. CTP’ye oy vermem diyen bazı kesimlerin Sn. Tufan Erhürman’a oy veririm noktasındadır. Seçimin önemli kazananlarından biri Sn. Erhürman olduğu görülüyor. CTP kendi üyesini ve sempatizanlarını konsolide etmiş durumda görünüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya oy veren ciddi bir CTP seçmeni genel seçimde Tufan Erhürman’ın başkanlığındaki CTP’ye oy vermeyi tercih etmiş olarak görünüyor. CTP’de Sn. Özdil Nami’nin aday olmaması kan kaybı olarak görülmekte ancak belli oranda büyüme potansiyeli ile bazı yeni vekillerin seçilme şansını da artırmıştır. Parti içinde Türkiye ile olan ilişkilerde daha radikal olunmasını savunan, bu durumun oylarının artmasına pozitif katkısı olacağını inanan ciddi bir kesim var. Kampanya sürecinde ise CTP sahada aktif olarak görülen bir parti konumuna ulaşmış durumda başarılı bir seçim kampanyası yürütmekteler.

 

 

Demokrat Parti (DP) Fikri ATAOĞLU

 

DP’nin en büyük avantajı YDP’den ve HP’den kaçan oylar sayesinde ciddi oylarını artıran en önemli parti durumunda. Sn. Fikri Ataoğlu’nun partiyi Sn. Serdar Denktaş’ın bıraktığı noktadan daha yukarıya çıkarması beklenmektedir. Sn. Serdar Denktaş ile kavgadan uzak duran Sn. Ataoğlu’nun kök DP lilerden de destek gördüğü görülmekle beraber, Serdarsız bir DP’ ye de inanan, küsenlerin de Fikri Ataoglu’na destek verdiği görülmekte.  DP’nin tabanında yeni bir anlayışla yola devam edilmesi yönünde istek gözükmektedir. Yenilenen Demokrat Parti söyleminin parti içinde oturduğu görülmekte. Sn. Fikri Ataoğlu’nun son dönemde ki başarılı girişimleriyle ve çizdiği hoşgörülü, sempatik tavrı nedeniyle parti de bir toparlanma yaşandığı anket sonuçlarına artık yansımakta. Sürpriz bazı adaylarla ise bu toparlanma sürecinin devam ettiği gözlenmekte. DP kitle partisi olma yolunda ilerleyen önemli parti konumundadır. Demokrat Parti’nin oylarını en fazla artıran önemli parti olduğu görülüyor. DP için en kritik konu, diğer partiler içinde çok önemli olan kendi partilerine ve mühürlerine seçmenlerinin sahip çıkmasıdır. DP Özellikle Gazimağusa, Girne ve Lefkoşa da beklenin üzerinde oy alacak.

 

 

 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cemal ÖZYİĞİT

 

TDP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya gelen oyların ancak çok küçük bir kısmını alabilecek gibi görünüyor. Bu nedenle TDP Akıncı’nın performansından uzak olarak ancak küçük bir artış sağlayabilmiş. Son süreçte sahada adaylarıyla daha etkin bir kampanya yürütebilmeleri durumunda bu artışın bir miktar daha olması beklenebilir. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın TDP’nin seçim çalışmalarında sahada olması partiye artı katkı sağlamaktadır. TDP başkanı Sn. Cemal Özyiğit’in aday kadrosunun iyi çalışması ve seçim dönemindeki performansları her gecen gün daha iyi gittiği gözlenmektedir.

 

 

Halkın Partisi ( HP ) Kudret ÖZERSAY

 

HP’de önemli bir düşüş yaşanmaktadır. Sn. Tolga Atakan’ın aday olmaması ve HP den kopup UBP ye geçen vekillerin de olması bu düşüşün nedenleri arasındadır. Halkın çoğunlugun da ise Parti Başkanı Sn. Kudret Özersay’ın kurulacak bir hükümette yine sorun çıkaran bir anlayışa sahip olacağı endişesi vardır. Hükümet ettikleri dönemde umut olamayan, icraat yapamaya HP nin kamuoyu hafızasındaki olumsuz etkisinin halen unutulmadığı görülmekte.

 

 

 

Yeniden Doğuş Partisi ( YDP ) Erhan ARIKLI

 

YDP’de parti içi kavgalar ciddi kan kaybına neden olmuştur. Parti Başkanı Erhan Arıklı’nın sadece kendisini ve kendisine yakınları gözeten bir politika izlemesi partiden ciddi uzaklaşmalara neden olmuştur. Sn. Bertan Zaroğlu’nun ardından Sn. Turan

Büyükyılmaz’ın ve ekibinin de ‘Erhan Arıklı’nın olduğu yerde olmam’ yönünde açıklama yaparak partiden şimdilik uzaklaşması kan kaybının sürmesine neden olmaktadır. Sn. Erhan Arıklı iktidar ortağı olduğu dönemde tabanına verdiği sözleri tutamadığı söylenmekte, bir çok konuda icraat yapamadığı için ve son dönemde parti içi çatışmaların sonucunda ortaya çıkan kayıpların partiyi yıprattığı düşünülmekte. Ayrıca Erhan Arıklı’nın Bakanlık döneminde sadece dar yakın çevresi ile bazı işbirlikleri yapması bilinmekte ve tepkiye neden olmakta.

Genel olarak partiden kopmalar sonucu ise, Demokrat Partiye Sn. Fikri Ataoglu’na, Sn. Bertan Zaroğlu’ndan dolayı UBP’ye ciddi bir yönelme görülüyor.

 

 

 

Paylaş

Önceki Haber

GAZİMAĞUSA’DA FEVZİ ÇAKMAK BULVARI VE LAGUNA BÖLGESİ’NDEKİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ YENİLENİYOR

Sonraki Haber

Başbakanlık açıklama Birkan Uzun

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

17 − one =