Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı

Yakın Doğu Güzel Sanatlar Baskı Resim Sergisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane Güzel Sanatlar Galerisi’nde açıldı ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın Yakın Doğu…